Tapahtumat

Kilpailut

Valokuvat

Linkit

Kirjaudu

Kävijälaskuri

Today 12

Yesterday 19

Week 102

Month 711

All 44248

Currently are one guest and no members online

Ampumaradan järjestyssäännöt     (hyväksytty 19.04.2016 RA:n vuosikokouksessa)

 

1. Tervetuloa Rengon Ampujat ry:n ampumaradalle.

2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava tätä järjestyssääntöä, ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan.  Hänen on huolehdittava, ettei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriötä.

3. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ensisijaisesti radan pitäjän hyväksymät taikka määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

4. Ampumaradalla saavat käyttöaikojen puitteissa harrastaa urheiluammuntaa Rengon Ampujat ry:n jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radanpitäjä on antanut tai antaa luvan. Käyttöajat vahvistetaan vuosittain.

5. Kilpailuun ja harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on seurueen aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisesti vastuussa kunkin seurueen asiallisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla. Hän on myös vastuussa ratapäiväkirjaan tehtävistä merkinnöistä.

6. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Sallittuja maaleja ovat savikiekot ja pahviset/paperiset taulut. Kiellettyjä ovat kaikenlaiset muovi- ja metallitölkit ja kanisterit sekä teräksiset maaliprofiilit.  Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty. Tällaisen laukauksen aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

7. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan suojukseen sijoitettuna.

8. Ampumapaikalla ase on aina pidettävä  suunnattuna ampumasuuntaan.

9. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on joku.

10. Radan teknisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä

jotka radan pitäjä on tehtävään määrännyt tai oikeuttanut.

11. Yleisö, joka seuraa  rata-alueella kilpailuja tai harjoituksia voi liikkua esteettä heille varatuilla alueilla ja paikoilla.

12. Kuulon ja näön suojaaminen on suositeltavaa ja terveyden kannalta tarpeellista.

13. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

 

RENGON AMPUJAT RY

 

 

TOIMINTA AMPUMARADALLA

 

Saapuessasi radalle:

- tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin

- totea ampumapaikan kunto

- tarkasta ettei vaara-alueella ole ketään

- suojaa kuulosi ja näkösi ammunnan aikana

- huomioi muut radan käyttäjät

- tarkista ase ammunnan päätyttyä

Poistuessasi ampumapaikalta

- varmistu, että aseesi on lataamaton

- poista käyttämäsi taulut ja paikkaa useampaa käyttöä varten tarkoitetut taulut

- kerää hylsyt ja roskat ja lajittele ne niille varattuun paikkaan

- lukitse mitä olet avannut

- sammuta tarpeettomat virrat

- ilmoita laitevioista ja ongelmista ratavastaavalle tai seuran sihteerille

- merkitse nimesi, ampujien lukumäärä, laukausmäärä ja poistumisaikasi

  kunkin radan ratapäiväkirjaan

 

Tämän järjestyssäännön, määräysten ja ohjeiden rikkoja voidaan poistaa radalta ja evätä hänen pääsynsä radalle vastaisuudessa